Sektorplaner
MENU
SØG

Kulturmiljøerne i Ringsted Kommune har mange ansigter: gravhøje, voldsteder, hovedgårde, kapel og  kirker, husmandsudstykninger, landsbyer samt købstæder. De er udpeget på grundlag af daværende Vestsjællands Amts fredningsplanlægning, der baserer sig på bl.a. bevaringstilstand, oplevelsesværdi, fortællinger, autenticitet, sjældenhed og egnstypisk værdi. Kulturmiljøerne kan være enkeltstående eller et fåtal af elementer af en bestemt art. De kan også udgøres af komplekse sammenhænge bestående af elementer af forskellig art og alder. Kulturmiljøerne indeholder spor især fra det seneste århundrede, men en del af dem har rødder længere tilbage i tiden og er derfor vigtige lag i vores historie. Derfor indeholder kommuneplanen retningslinjer for, hvordan vi bevarer kulturmiljøerne i Ringsted Kommune.

Herunder er specielle beskrivelser af de enkelte kulturmiljøer:

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Genveje

Se pdf-version

Læs højt

Planstrategi 2016-28 

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan